back to home dude

Zombs.io

Zombs.io

Về Zombs.io

Mục đích chính của trò chơi Zombs.io là xây dựng, phòng thủ và tồn tại. Bạn đang ở trong một thế giới mà thây ma đang xuất hiện khắp hơn. Bạn phải xây dựng một kho bằng vàng để làm nơi tấn công phòng thủ. Bạn càng đi xa được bao nhiêu, bạn càng sử dụng được nhiều vũ khí bấy nhiêu