back to home dude

Zombie không đầu 1

Zombie không đầu 1

Về Zombie không đầu 1

Chơi như 1 zombie và tìm đường vượt qua thử thách. Bạn thậm chí có thể bỏ đầu mình ra khỏi cơ thể để có thể đi qua lối hẹp và giải câu đố. Liệu bạn có thể thu thập tất cả các đồng xu ở mỗi cửa?