back to home dude

Zombie Attack

Zombie Attack

Về Zombie Attack

Trong một thị trấn nhỏ có tên Pleasantville tràn ngập zombies. Hãy lấy súng từ trong các hộp gỗ và chiến đấu với những zombies xung quanh ban bằng cách tấn công vòng. Thử hạ gục số zombies nhiều nhất bạn có thể để có thể lên thứ hạng cao hơn và so sánh điểm của mình với nhung người chơi trực tuyến khác.