back to home dude

Xung Đột giữa các Huyền Thoại

Xung Đột giữa các Huyền Thoại

Về Xung Đột giữa các Huyền Thoại

Các bạn của bạn đang chờ bạn. Một nhóm anh hùng đã sẵn sàng chiến đấu và không sợ hãi bất cứ điều gì. Tấn công, đừng để chúng đánh bại bạn và loại bỏ tất cả kẻ thù. Và đừng quên nâng cấp đội quân của bạn. Hãy trở nên bất khả chiến bại và cứu bất kỳ thế giới nào!