back to home dude

Xây dựng: kỉ nguyên Elizabethan

Xây dựng: kỉ nguyên Elizabethan

Về Xây dựng: kỉ nguyên Elizabethan

Hãy xây dựng và nâng cấp các ngôi nhà. Sau đó bán chúng và mua những căn mới để kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn phải đạt được chỉ tiêu đề ra ở mỗi cửa trong thời gian quy định nha.