back to home dude

Within

Within

Về Within

Giúp người gậy đến được cánh cửa màu đỏ trong mỗi màn chơi! Dùng những đường viền của màn hình những hãy cẩn thận những tia laze! Bạn có thể đi được bao xa?