back to home dude

Wacky Ballz 2

Wacky Ballz 2

Về Wacky Ballz 2

Hướng trái banh ngớ ngẩn này đến cổng ra và vượt qua cấp độ thử thách 2. Thu lượm tất cả các ngôi sao và đồng tiền để mở ra những trái banh mới với những khả năng mới. Hãy sử dụng chúng hiệu quả bởi vì mỗi cấp độ đều có những may rủi. Và nếu như không đủ, từ dưới đất sẽ xuất hiện thêm. Nào, hãy cùng nhau trải qua 25 cấp độ của trò chơi này nhé!