back to home dude

Vùng đất Gnome

Vùng đất Gnome

Về Vùng đất Gnome

Hãy bảo vệ pháo đài khỏi kẻ thù. Bạn sẽ có được nhiều vàng hơn nếu bạn đánh bại nhiều kẻ thù hơn. Và với số vàng đó, bạn có thể nâng cấp hàng phòng vệ của mình.