back to home dude

Vịt nhảy

Vịt nhảy

Về Vịt nhảy

Giúp chú vịt nhảy qua những vực nguy hiểm! Hãy cố gắng sống sót lâu nhất có thể và thu thập những vật phẩm trên đường để có thêm điểm. Bạn có đủ dũng cảm để thử thách một người bạn khác để xem ai sống sót lâu hơn không?