back to home dude

Virtual Keyboard

Virtual Keyboard

Về Virtual Keyboard

Hãy tập chơi với những nốt nhạc cổ điển từ trong trò chơi điện tử mà bạn yên thích! Bắt đầu với những ví dụ trong máy tính và cố gắng hòa theo nốt nhạc.