back to home dude

Viên Ngoc Rồng: Chiến Đấu Dữ Dội 2.3

Viên Ngoc Rồng: Chiến Đấu Dữ Dội 2.3

Về Viên Ngoc Rồng: Chiến Đấu Dữ Dội 2.3

Vào vai Goku, Krillin hoặc một trong rất nhiều các nhân vật Viên Ngọc Rồng khác và chiến đấu qua câu chuyện này! Chiến đấu chống lại những kẻ thù quen thuộc hoặc chọn một trong những người bạn của bạn nếu bạn đã sẵn sàng cho một thử thách. Bạn sẽ là người chiến thắng cuối cùng chứ?