back to home dude

Vận chuyển hàng hóa: San Francisco

Vận chuyển hàng hóa: San Francisco

Về Vận chuyển hàng hóa: San Francisco

Công việc của bạn là đảm bảo công ty phát triển ở San Francisco! Xây các tòa nhà và các công trình khác hai bên đường để hàng hóa được vận chuyển ở tốc độ tối đa. Bằng cách này bạn sẽ kiếm thêm tiền để có thể nâng cấp! Bạn có đầy đủ yếu tố để đạt 3 sao ở mỗi cấp bậc?