back to home dude

Undead Drive

Undead Drive

Về Undead Drive

Undead Drive là trò chơi thây ma! Sau khivào trong xe taxi trốn thoát khỏi lũ thây ma, nhiệm vụ của bạn là phải giết lũ thây mà, giải cứu những người sống sót và thu thập tiền mặt. Bạn càng kiếm được nhiều tiền mặt, bạn càng có được nhiều nhiên liệu, áo giáp và súng sử dụng để nâng cấp