back to home dude

Turbo Rally

Turbo Rally

Về Turbo Rally

Nhảy vào xe và đua với những tay lái khác ở những nơi khác nhau! Tập hợp càng nhiều vật thể suốt chặng đua càng tốt để tăng thêm số lượng ngôi sao của bạn. Bạn có đủ điều kiện để đạt được tất cả 39 ngôi sao và mở khóa cho từng chiếc xe không nào?