back to home dude

TU-46

TU-46

Về TU-46

Điều khiển máy bay xuyên thế giới! Chở những hành khách và đặt tên cho chiếc máy bay của bạn bằng cách đưa lên trên tiêu đề báo. Đấu với những chiếc máy bay khác bằng cách bay xung quanh lâu hơn những chiếc máy bay đó!