back to home dude

Truy tìm kho báu

Truy tìm kho báu

Về Truy tìm kho báu

Truy tìm kho báu là trò chơi đá quý vô cùng vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải đổi chỗ các đá quý để tạo ra sự kết hợp ba hoặc nhiều những đá quý giống nhau. Tại mỗi mức độ, có những đá quý bạn phải cố gắng thu thập. Hãy tạo những đường ngang và dọc để kết hợp các đá quý và cố gắng hoàn thành các mục tiêu chỉ trong vào bước. Nếu bạn hết bước đi hoặc hết khả năng ghép, bạn có thể chơi lại một lần nữa. Bạn hãy tạo đường ra đi qua các khu rừng tới biển.