back to home dude

Trượt ván xuống dốc

Trượt ván xuống dốc

Về Trượt ván xuống dốc

Trượt ván xuống dốc đồi và thực hiện những pha biểu diễn để có thêm điểm thưởng.