back to home dude

Trượt băng dốc

Trượt băng dốc

Về Trượt băng dốc

Chọn tấm ván trượt mà bạn thích và vị trí của những con dốc, thực hiện những pha biểu diễn và đừng để bị té nhào nhé!