back to home dude

Trở về vùng đất kẹo 5

Trở về vùng đất kẹo 5

Về Trở về vùng đất kẹo 5

Đặt từ 3 viên kẹo dẻo trở lên nằm cạnh nhau để chúng biến mất. Hãy chơi làm sao để tạo ra nhiều sự kết hợp nhất có thể và bạn sẽ được thêm điểm. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có số lần di chuyển có hạn! Chúc bạn may mắn và có thật nhiều niềm vui!