back to home dude

Trò kết nối 2

Trò kết nối 2

Về Trò kết nối 2

Kết nối 2 hình vuông cùng hình lại với nhau. Bạn chỉ có thể kết nối chúng khi chúng nằm cạnh nhau hoặc có khoảng trống nằm giữa chúng.