back to home dude

Trò chơi luyện não

Trò chơi luyện não

Về Trò chơi luyện não

Trò chơi này khiến não của tôi vận động. Đó là một điều tốt. Sau nhiều giờ chơi trò chơi máy tính, não của tôi cần luyện tập. Hãy làm những bài tập và kiểm tra kiến thức cũng như tốc độ của bạn. Chúc người bạn thông minh của tôi chơi vui vẻ!