back to home dude

Tribs.io

Tribs.io

Về Tribs.io

Tribs.io là trò chơi vui nhộn nhiều người chơi. Trong trò chơi này bạn có thể chọn để có một trong ba bộ lạc: lửa, nước và cây. Cây có thể giết nước, nhưng bị tiêu diệt bởi lửa. Lửa có thể giết cây nhưng bị tiêu diệt bằng nước. Và nước có thể giết lửa nhưng lại bị tiêu diệt bởi cây. Bạn có thể làm cho bộ lạc của bạn trở nên lớn mạnh nhất không? Hãy chọn viên đá quý màu tím để có thêm binh lính cho đội của bạn