back to home dude

Travian

Travian

Về Travian

Cai trị một ngôi làng nhỏ và cố gắng để xây dựng nhiều ngôi nhà! Sử dụng các nông trại để phát triển vật liệu khác nhau và huấn luyện người lính của bạn cho những trận sắp tới! Bạn có thể dẫn dắt con người của bạn để chiến thắng không?