back to home dude

Trao đổi tủ đồ quần áo của Jasmine và Ariel

Trao đổi tủ đồ quần áo của Jasmine và Ariel

Về Trao đổi tủ đồ quần áo của Jasmine và Ariel

Đa dạng là chìa khóa trong trò chơi trang phục có tên gọi trao đổi tủ quần áo của Jasmine và Ariel. Hai nàng công chúa Disney cảm thấy chán với quần áo của bản thân họ nên họ muốn trao đổi một vài thứ cho nhau. Hãy giúp Ariel khám phá tủ quần áo của Jasmin để tìm một bộ đồ mới và tìm cho Jasmine một bộ đồ thật đẹp trong bộ sưu tập của Ariel. Hãy sử dụng cả hai tủ quần áo của mỗi nàng công chúa để chọn bộ đồ phù hợp nhất!