back to home dude

Trang Điểm Đẹp Lạ Công Chúa

Trang Điểm Đẹp Lạ Công Chúa

Về Trang Điểm Đẹp Lạ Công Chúa

Trang Điểm Đẹp Lạ Công Chúa là một trò chơi trang điểm vui nhộn và đáng yêu với Công Chúa Moana! Đầu tiên, hãy cho công chúa trải nghiệm spa để làm sạch da. Sau đó chọn kiểu trang điểm cho công chúa! Hoàn thành với việc vẽ mặt thật đẹp!