back to home dude

Trận đấu súng

Trận đấu súng

Về Trận đấu súng

Trận đấu súng là trận đấu vui nhộn và nhanh chóng thu hút nhiều người chơi. Bạn và đối thủ của bạn đối mặt với nhau. Bạn phải vẽ và bắn nhanh nhất có thể. Ai sẽ là người trụ đến cuối cùng?