back to home dude

Trận Chiến cho Giải Ngân Hà

Trận Chiến cho Giải Ngân Hà

Về Trận Chiến cho Giải Ngân Hà

Trong trò chơi này bạn phải xâm lăng một hành tinh và bắt đầu xây dựng một pháo đài để từ đó có thể xâm lăng cả thiên hà. Thuê một nhà tư vấn, hoặc tự mình khám phá mọi thứ. Bạn có thể xây dựng tất cả những cấu trúc bạn cần, hoàn thành các công việc, và vạch ra tất cả các cuộc khám phá và nhiệm vụ chiến đấu? Chúc bạn chơi thật vui!