back to home dude

Trái cây luôn luôn

Trái cây luôn luôn

Về Trái cây luôn luôn

Dù bạn làm bất cứ việc gì. Dù bạn ăn bất cứ thứ gì. Bạn luôn nên ăn một chút trái cây. Bạn biết mình nên làm thêm điều gì nữa không? Chơi cùng chiếc máy đánh bài này. Bằng bất cứ giá nào. Hãy chỉ chơi và có thật nhiều niềm vui.