back to home dude

Tôi sẽ sống còn 2

Tôi sẽ sống còn 2

Về Tôi sẽ sống còn 2

Tại Vương quốc Rivaros thành phố TWE đang có chiến tranh. Bây giờ trận chiến quan trọng và cuối cùng đã bắt đầu. Ai sẽ là người chiến thắng?