back to home dude

Tội phạm hoàng gia

Tội phạm hoàng gia

Về Tội phạm hoàng gia

Những lâu đài trong vương quốc đang bị những con quái vật tấn công! Lập kế hoạch và quyết định ai trong số đồng minh của bạn sẽ ra chiến đấu cùng kẻ thù. Bạn có thể hoàn thành 21 nhiệm vụ đầy thách thức này không?