back to home dude

Tốc độ

Tốc độ

Về Tốc độ

Hãy đi tới đích mà không bị đụng những chiếc ống rơi ra từ chiếc xe tải phía trước, đồng thời thu nhặt thật nhiều logo.