back to home dude

Toastelia

Toastelia

Về Toastelia

Bạn có thể làm những chiếc bánh kẹp ngon nhất chứ? Hãy chứng tỏ điều đó! Bạn có quầy bánh kẹp của riêng mình và sẽ làm mọi việc để khiến cho các khách hàng hài lòng. Làm những chiếc bánh kẹp như khách hàng mong muốn. Sau đó bạn sẽ có thêm tiền để mua các sản phẩm. Bạn sẽ sở hữu quầy bánh kẹp ngon nhất từ trước đến giờ chứ?