back to home dude

Tingly Solitaire

Tingly Solitaire

Về Tingly Solitaire

Trò chơi Solitaire đã nổi tiếng trong nhiều năm. Điều thú vị nhất ở đây là bạn bị giới hạn thời gian. Hãy đặt thủ cùng nhau và hoàn thành tất cả các lá bài từ át đến vua. Nếu bạn chơi trò chơi này giỏi, cuối cùng bạn sẽ chỉ có 4 cột bài. Hãy nhanh và chú ý!