back to home dude

Tiệm bánh Pizza của Papa

Tiệm bánh Pizza của Papa

Về Tiệm bánh Pizza của Papa

Bạn cần quản lý tiệm bánh Pizza của mình, kiếm càng nhiều tiền càng tốt bằng cách bán Pizza.