back to home dude

Tiệm bánh ngọt của Papa

Tiệm bánh ngọt của Papa

Về Tiệm bánh ngọt của Papa

Bạn mới mở một tiệm bánh ngọt và khai trương chào mừng những vị khách đầu tiên. Hãy đợi họ gọi món và làm những chiếc bánh như họ yêu cầu. Bạn sẽ nhận được nhiều tip hơn nếu làm ra những chiếc bánh ngon và đẹp.