back to home dude

Thử thách: Finn và Bones

Thử thách: Finn và Bones

Về Thử thách: Finn và Bones

Hãy giúp Finn đấu với vô số những bộ xương di động trong suốt thử thách của anh ấy. Bạn phải thu thập các đồ vật để tồn tại lâu hơn và có được những vũ khí mới. Liệu bạn có thể cứu được Jake khỏi kẻ thù?