back to home dude

Thủ môn người Ý

Thủ môn người Ý

Về Thủ môn người Ý

Chơi một trò chơi bóng đá mà bạn sẽ là thủ môn! Dùng chuột và sử dụng sự dẻo dai tốt nhất của bạn! Với mỗi lần cản bóng tốt bạn sẽ nhận được một găng tay. Khi bạn nhận được 3 găng tay bạn sẽ ghi một điểm cho đội của mình!