back to home dude

Thần: Bước tiến khoa học

Thần: Bước tiến khoa học

Về Thần: Bước tiến khoa học

Trong trò chơi ghép hình vui nhộn với tên gọi Thần: Nhà khoa học tên lửa, chúng ta sẽ chuyển từ thế giới của ma thuật và những chuyện thần thoại thành thế giới của sự phát triển khoa học. Hãy kết hợp những yếu tố khác nhau để tạo ra những cái mới đúng thời điểm với sự tập trung vào phát triển công nghệ, khoa học và kỹ thuật