back to home dude

Thiết lập đế chế

Thiết lập đế chế

Về Thiết lập đế chế

Hãy xây dựng thị trấn của riêng bạn để tăng nguồn lực và huấn luyện người dân để họ giúp bạn xâm chiếm những vương quốc láng giềng.

Tải về

Thiết lập đế chếThiết lập đế chế