back to home dude

Thầy Phù Thủy

Thầy Phù Thủy

Về Thầy Phù Thủy

Những quả bóng đủ màu đi theo một con đường nhất định qua vùng chơi. Là một thầy phù thủy, nhiệm vụ của bạn là loại bỏ những quả bóng này nhanh nhất có thể. Bạn có thể làm điều này bằng cách bắn những quả bóng vào hàng và kết hợp từ ba quả bóng cùng màu trở lên. Hãy tiếp tục bắn vì chúng sẽ đến hố đen trước khi bạn nhận ra.