back to home dude

Thế giới zombie

Thế giới zombie

Về Thế giới zombie

Zombie muốn kiểm soát thành phố. Hãy sắp xếp những súng thần công vào vị trí chiến lược để zombie không thể lại gần thị trấn.