back to home dude

Thế Giới Tàu Chiến

Thế Giới Tàu Chiến

Về Thế Giới Tàu Chiến

Thế giới là một nơi nguy hiểm. Đôi khi thế giới này bị thống trị bởi những chiếc máy bay. Đôi khi nó bị thống trị bởi những chiếc xe tăng. Lần này đại dương đã xâm lấn. Thế giới của những tàu chiến là một trò chơi hải quân MMO miễn phí, trong đó bạn sẽ điều khiển một con tàu phá hủy khổng lồ. Chiến lược của bạn là gì? Tấn công toàn lực? Giúp đỡ những chiếc tàu khác trong cuộc chiến? Chọn vị trí của bạn và hãy kết thúc cuộc chiến này.