back to home dude

The Binding Of Isaac

The Binding Of Isaac

Về The Binding Of Isaac

Vào vai Isaac và đi qua những ngục tối, cố gắng tẩu thoát khỏi mẹ của bạn! Đánh bại kẻ thù, tập hợp những đồ vật mới và tìm đường đi an toàn! Mỗi khi bạn chơi trò này, bạn sẽ gặp những căn phòng và năng lượng khác nhau!