back to home dude

Thành Phố Pix

Thành Phố Pix

Về Thành Phố Pix

Bạn đang sống trong một thành phố có tên là Pix. Bạn chính là người quyết định việc mình sẽ sống như thế nào. Bạn sẽ trở thành bè lũ của tội phạm, hay bạn sẽ tìm một công việc tốt và lập gia đình? Tất cả là tùy thuộc vào bạn.