back to home dude

Thành phố bé nhỏ

Thành phố bé nhỏ

Về Thành phố bé nhỏ

Thành phố bé nhỏ là trò chơi xây dựng thành phố vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải biến cái ấp nhỏ của bạn thành một thành phố lớn. Xây dựng nhà máy, cửa hàng và những trung tâm dịch vụ lớn xung quanh thành phố và nâng cấp các tòa nhà của bạn để thu hút được nhiều dân cư hơn với những công việc chất lượng và nguồn lực dồi dào.