back to home dude

"Thả bom" khí

"Thả bom" khí

Về "Thả bom" khí

Hãy "thả bom" khi có chiếc xe chạy ngang qua bạn, để không ai có thể nhận ra điều này. Nếu không có chiếc xe nào chạy ngang, nhưng bạn cần "thả bom", bạn có thể xì hơi nhẹ. Nhấp vào nút lưu điểm sau khi bạn chơi xong.