back to home dude

Tên trộm Bob 5: Cuộc thám hiểm đền thờ

Tên trộm Bob 5: Cuộc thám hiểm đền thờ

Về Tên trộm Bob 5: Cuộc thám hiểm đền thờ

Tên trộm Bob 5: Cuộc thám hiểm đền thờ là chuỗi trò chơi Tên trộm Bon mới trong đền thờ cổ Doom của Indiana Jones. Đền thờ có rất nhiều vàng nhưng bạn phải cố gắng tìm chúng. Hãy giúp cho tên trộm Bob tkhông bị xác ướp và bảo vệ bắt. Dường như nền văn minh cổ đại này có hệ thống bảo vệ rất kỹ: Hãy đảm bảo tượng ma thuật và các camera bảo vệ không tìm ra bạn! Hãy thu thập những món đồ như dụng cụ khóa và giầy tốt để mở cửa cho bạn và chạy nhanh hơn các tảng đá. Bạn có thể vượt qua các thây ma, bác sĩ phù thủy, và bảo vệ - Tuy nhiên, bạn sẽ không chiến thắng được các tia la ze hoặc tảng đá. Bạn có thể vượt qua được trò chơi này hay không?