back to home dude

Tay bắn thỏ 1

Tay bắn thỏ 1

Về Tay bắn thỏ 1

Những chú thỏ này là những tay bắn tuyệt vời. Hãy bắn kẻ thù với càng ít đạn càng tốt. Cẩn trọng, những viên đạn này có thể bị dội ngược.