back to home dude

Tasty Planet: Dinotime

Tasty Planet: Dinotime

Về Tasty Planet: Dinotime

Bạn vào vai vi khuẩn màu xám và bạn có khuynh hướng ăn bất cứ thứ gì nhỏ hơn bạn! Và như thế sẽ giúp cho bạn trở nên ngày một lớn mạnh hơn! Hãy bắt đầu với những kẹo và viên pin nhỏ, và cứ thế tiếp tục!