back to home dude

Tap Tap Dash

Tap Tap Dash

Về Tap Tap Dash

Tap Tap Dash là trò chơi mê cung vui nhộn. Trong trò chơi này, con chim sẽ bay qua các ngõ hẻm và thu thập càng nhiều kim cương nhất có thể. Hãy sử dụng mũi tên để xoay hoặc nhảy. Cố gắng đừng có đâm vào tường!